Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju Registracijom na sajt mediagram.rs dajem saglasnost da Mediagram, čiji su proizvodi dostupni na sajtu prikuplja i obrađuje (dalje u tekstu: obrada podataka) sledeće podatke: moje lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o mojim porudžbinama.

Pomenutu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu upoznavanja Mediagrama sa mojim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe Mediagrama za sve vreme trajanja moje registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga. Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti.

Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada i čuvanje mojih podataka kao i moja registracija kod Mediagrama. Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze Mediagrama putem e- maila.